అకాల వర్షం.. రైతుకు తీరని నష్టం.. | Sudden Rain in Nagarkurnool Dist | hmtv

అకాల వర్షం.. రైతుకు తీరని నష్టం.. | Sudden Rain in Nagarkurnool Dist | hmtv
#SuddenRain #Nagarkurnool #hmtv

► Watch hmtv Live : https://youtu.be/qI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *